czwartek, 30 listopada 2023

Zproszenie


Serdecznie zapraszamy

uczniów klas VI i VII do udziału w projekcie ERASMUS+ pt.: „W trosce o dobrostan i rozwój kulturowy”, w ramach akcji KA122-SCH Krótkoterminowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry szkolnej w sektorze edukacji szkolnej, który będzie trwał w Szkole Podstawowej nr 20 im. M. Konopnickiej w Rudzie Śl. od 1.12.2023 do 31.05.2025.

1. Cele projektu:

a) podniesienie świadomości dotyczącej emocji, ich wyrażania i radzenia sobie z nimi,

b) nauka relaksacji i uwalniania się od trudnych emocji, w oparciu o neuropsychologię, muzykę, sztukę, teatr i aktywny tryb życia w świecie przyrody,

c) poznanie kultury oraz zainteresowań dzieci w szkołach partnerskich,

d) wprowadzenie kształcenia przez sztukę i przeżywanie, dbałość o emocje i budowanie motywacji,

e) dbałość o dobrostan uczniów i nauczycieli poprzez ruch, rozwój kulturowy i wzmocnienie odporności psychicznej.

 

2. Dla 10 uczniów przewidziany jest tygodniowy wyjazd do szkoły hiszpańskiej w kwietniu 2024 r. poprzedzony przygotowaniem kulturowym i językowym, a po powrocie wdrażanie poznanych metod pracy.

3. Zasady rekrutacji i udziału uczniów w Projekcie znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI i UDZIAŁU UCZNIA w PROJEKCIE.

4. Udział w projekcie jest bezpłatny – finansowany przez Unię Europejską.

5. Rekrutacja do projektu trwać będzie od 01 – 15.12.2023 r.

6. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać u p. Beaty Pastuszak i oddać jej do 6.12.2023.

 

7. Lista uczestników projektu zakwalifikowanych na wyjazd oraz lista rezerwowa zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż 6.01.2024 r. na gazetce projektu na I piętrze szkoły.

8. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne u:

- koordynatora projektu – p. Katarzyny Kołodziej,

- na gazetce projektu,

- na stronie internetowej Szkoły w zakładce: Erasmus+

9. Szczegółowe informacje w serwisie: Akcja 1. Mobilność edukacyjna - Narodowa Agencja Erasmus+ (erasmusplus.org.pl)


Erasmus+ Hiszpania - dzień szósty 13 kwietnia 2024

  Ostatni dzień pobytu w Ciezie dostarczył nam wiele niezapomnianych wrażeń, radości i zabawy. Rafting po rzece Segurze był okazją do do pod...